Cityidrott är för barn och ungdomar mellan 6 och 12 år som vill prova på en massa olika idrotter. På så sätt kombineras en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med en aktivitet efter skoltid.

För att kunna nå så många barn som möjligt vill Cityidrott ha en väldigt stor variation av aktiviteter, därför byter man också ut idrotter med jämna mellanrum för att tillgodose allas behov.

Utöver detta så arbetar Cityidrott väldigt mycket med den sociala kompetensen, alltså hur man uppför sig, attityder och respekt gentemot varandra och andra människor samt att man under lektionstid pratar svenska.

Förutom den ordinarie verksamheten (prova-på) så anordnar Cityidrott läger, turneringar, fisketurer, temadagar, sommarskolor och en massa andra utflykter.

Att vara medlem i Cityidrott kostar 50 kronor per kalenderår och då ingår allting, bussresor, inträde, material osv. Anledningen till att allt ska ingå i 50 kronor är så att alla barn och ungdomar skall ha möjlighet att delta oavsett sociala och ekonomiska förhållanden. Medlemsavgiften kan betalas in digitalt eller till behörande ledare från Cityidrott vid en daglig aktivitet. 

 VI SOM JOBBAR PÅ CITYIDROTT 

Marcus Hansson
marcus.hansson@cityidrott.se
073-3447081

Daniel Glantz-Persson
daniel.glantz@cityidrott.se

Hilan Khalil

Emma Brorsson
Cityidrott Svalöv
emmab@cityidrott.se
svalov@cityidrott.se

Jonny Karlsson
cityidrott@live.se
070-7620380

Albatrim Vejseli
albatrim@cityidrott.se

Arife Istrefi

Aiman Hamzeh

Shkurte Pllana

Sandra Aldarwish

HITTA TILL OSS!