loading...

Sommarkollo tillsammans med cityidrott

Sedan 2012 har Cityidrott arrangerat 140 platser på sommarkollo för barn och ungdomar i Landskrona Stad i årskurs 4-6. Varje sommarkollo är gratis för alla barn som är medlemmar i Cityidrott och lottas fram varje gång det är fler anmälda barn än möjliga platser. 

Syftet med sommarkollo är att motverka utanförskap genom att skapa gemenskap och låta barn från olika stadsdelar och skolor att träffas och lära känna varandra. Varje kollo har ledare som dagligen jobbar på Cityidrott och det finns alltid en kontaktperson som går att nås på telefon under genomförandet.


 

ANMÄLAN TILL SOMMARKOLLO 2018

Kollopartners